Monday the 16th - - Hostgator Coupon
  • Uvod

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

V dňoch 18. - 26.augusta 2016 sa budú konať komisionálne skúšky pre žiakov, ktorí neboli na konci 2. polroka v šk. roku 2015/16 klasifikovaní (klasifikácia v náhradnom termíne) a pre žiakov hodnotených z predmetu na konci 2.polroka stupňom nedostatočný (opravné skúšky).

 

Harmonogram konania skúšok z jednotlivých predmetov je zverejnený:

- klasifikácia v náhradnom termíne tu
- opravné skúšky tu

                                                                     PhDr. Ľubomíra Stanková, zástupca R-SOŠ

 V dňoch 6. - 8. júna 2016 sa bude v SOŠ Juraja Ribaya konať ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2016 zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka B1, nemeckého jazyka B1 a teoretickej časti odbornej zložky.

(Maturanti nezabudnite - na skúške je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.) 

Prehľady konania jednotlivých predmetov a poradie skúšaných žiakov nájdete v sekcii MATURITA,

resp. TU

                                               

                                                                             PhDr. Ľubomíra Stanková, školský koordinátor MS

Vo štvrtok 28. apríla 2016 skupina žiakov I. B triedy odbor Hostinský počas praktického vyučovania absolvovala odbornú exkurziu v SOŠ OBCHODU a SLUŽIEB J. KALINČIAKA PRIEVIDZA, kde sa študenti počas GASTRODNÍpredstavili v praktickej časti maturitných a záverečných skúšok.

GASTRODNIboli vyvrcholením celoročného snaženia, či dokonca zavŕšenia práce žiakov počas celého štúdia vo všetkých odboroch. Konali sa vo všetkých priestoroch školy. Triedy sa zmenili na reštaurácie, kaviarne, cukrárne. Táto prehliadka farieb, vôní, chutí a krásy bola o to náročnejšia, že široká verejnosť sa mohla prizerať na praktické zručnosti študentov.

Žiaci si pre rodičov a ostatných zúčastnených pripravili rôzne chuťovky, dezerty, torty na rodinné či pracovné príležitosti, flambovali ovocie so zmrzlinou a podávali rôzne druhy jedál, kávy, nápojov.

Dňa 22. apríla 2016, t. j. v piatok sa v centre mesta konal JARNÝ BÁNOVSKÝ JARMOK. Mesto Bánovce nad Bebravou a mestské kultúrne stredisko žilo jarmočnou atmosférou.
Stredná odborná škola Juraja Ribaya opätovne so žiakmi druhého ročníka z odboru hostinský odprezentovala na námestí Ľudovíta Štúra študijné a učebné odbory zaradené do ponuky na školský rok 2016/2017.
Žiaci a majstri odbornej výchovy v stánku navarili dva kotle chutného kotlíkového gulášu.
Tešili sme sa z množstva stálych zákazníkov. Návštevníci podujatia mali možnosť zakúpiť si originálne remeselné výrobky, vidieť ukážky zručnosti jednotlivých remeselníkov, ochutnať tradičné jarmočné špeciality...
Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorých sme mohli rozmaznávať maškrtou z hovädzieho a bravčového mäsa...


Bc. Krumpálová Helena, majsterka OV

Vážení rodičia,

riaditeľstvo SOŠ Juraja Ribaya a Združenie priateľov SOŠ Juraja Ribaya v Bánovciach nad Bebravou Vás pozývajú na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE , ktoré sa uskutoční dňa 21. apríla 2016 o 14:30 hod. v priestoroch školy.

Tešíme sa na Vás.